Spreuken

Spreuken hier en daar opgetekend

  • Ik vaar voor mijn plezier over zoete en zoute stromen
    Zeilt er mij één voorbij
    Ik zal er ook wel komen.
  • Bij regen breken geen masten
  • Het geldt voor vroeger, nu en later:
    “Wantrouw de kracht van wind en water”.
  • Wi vaeren wil si onvervaerd
    Maer wacke voor gevaer.
  • Uw schip zy groot of klein
    Maar orde moet er zijn.
  • De Zee maakt gedwee
  • Bij tegenwind moet men laveren
  • Wie veel drinkt zal het ook wel leren.spreueken
  • Het slimste wat men vind
    Is stil en in de wind
  • Bochtig ijzer kan men rechten
    Harde wind niet bevechten.
  • Er zijn drie soorten mensen op de wereld
    Levende – Dode en Varende mensen
  • Wat is het grootste golfterrein?
    De Zee!
  • Het is geen kunst om goed te stieren
    Als de schoot staat om te vieren.
  • Als de nood komt aan de man
    Blijkt er pas wie stieren kan.
  • Ouwe schepen en jonge vrouwen
    Zijn duur te onderhouden.
  • Al komt de haven eraan
    De reis is nog niet gedaan.
  • Wie tegen de wind in spuwt
    Maakt zijn baard vol.
  • Rood op rood en groen op groen
    Altijd veilig niets te doen.
  • Geen enkele wind is gunstig voor hem
    die niet weet welke haven hij wil aandoen.
    (Seneca)
  • Van Delta kering Neeltje Jans:
    Hier gaan over het tij
    de maan de wind en wij.

Barometer:

  • Lang voorspeld, lang blijft aan
    Kort voorspeld, snel zal ’t gaan.
  • Don’t hit me
    I try to do my best.
  • Kwik omhoog na lang laag
    Hoedt U voor de windvlaag.

Heeft u ook nog leuke spreuken of gezegdes m.b.t. de watersport meldt ze dan per flessenpost.